Położenie

Gmina i Miasto Stawiszyn leży w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie kaliskim.

Graniczy z pięcioma gminami: Blizanów, Grodziec, Rychwał, Mycielin i Żelazków.

Gmina i miasto zajmuje powierzchnię 7.800 ha. Tworzy ją miasto Stawiszyn oraz 14 sołectw.
Ludność gminy to 7300 mieszkańców, w tym w mieście 1650 mieszkańców.
Siedzibą gminy jest miasto Stawiszyn o powierzchni 100 ha, najmniejsze obszarowo miasto w Polsce leżące nad rzeką Bawół, przy trasie Nr 25 Konin- Kalisz.

Położenie geograficzne

Pod względem geograficznym Stawiszyn leży w makroregionie Niziny Południowo Wielkopolskiej i mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej.
Gmina otoczona jest od strony północno-wschodniej, północnej i północno-zachodniej lasami. Są to głównie lasy mieszane. Na terenie gminy przeważają czarne ziemie właściwe i czerwone ziemie zdegradowane. Znaczną część zajmują gleby pseudobielicowe i murszaste.
Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę.