Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Korona – Pogoń” Stawiszyn

glzs korona pogon stawiszynGminny Ludowy Zespół Sportowy opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Celem Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę i sport.

Gminny Ludowy Zespół Sportowy realizuje swoje cele przez:

– współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu;

– uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;

– organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;

– prowadzenie działalności szkoleniowej;

– sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego.

Korona-Pogoń” jest nierozerwalnie związana z naszą Gminą i Miastem, wrosła w jego historię, znalazła także trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń kibiców. Z dumą i radością obserwujemy kolejne osiągnięcia sportowców „Korony-Pogoń”. W Klubie swoje sportowe talenty rozwijało wielu piłkarzy, którzy  trafili do klubów II a nawet I ligi na terenie kraju. Władze Klubu starają się , aby sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być świadkami wydarzeń sportowych.

Wyróżnienie Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Korona-Pogoń” Stawiszyn medalem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” jest wyrazem wdzięczności za całokształt działalności i osiągnięcia. Klub dobrze działa i się rozwija a przede wszystkim dobrze służy społeczności, promując Gminę i Miasto Stawiszyn.