Pan Władysław Pilarski

Pan Władysław Pilarski w czasie okupacji działał w Związku Walki Zbrojnej – AK angażował się w działalność konspiracyjną, od 1941 roku pełnił funkcję Komendanta stawiszyńskiego oddziału Związku Walki zbrojnej-AK. W latach 1940-1944 prowadził tajne nauczanie. Pracując w Urzędzie Miejskim w Stawiszynie, pomagał zagrożonym aresztowaniem mieszkańcom. Za swoje działania został 15 czerwca 1944 roku aresztowany przez gestapo i wywieziony do kaliskiego więzienia, zwolniono go 29 sierpnia  1944r. W styczniu 1945 roku został Komendantem Obywatelskiego Komitetu Ochrony Mienia Publicznego, Utrzymania Ładu i Porządku. W tym że roku powierzono mu Urząd Burmistrza Stawiszyna. W tym okresie działał w stawiszyńskiej placówce podziemnej Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta”, za co został w dniu 9 lipca 1045 roku aresztowany i osądzony na kare pięciu lat pozbawienia wolności, kara została darowana na mocy amnestii. Został zwolniony z więzienia 26 lutego 1946 roku.  W latach 1951-1970 pełnił funkcję Kierownika Szkoły Podstawowej w Stawiszynie, był również nauczycielem matematyki. Będąc już na emeryturze, w dniu 12 września 1984 roku uchwałą Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej ludowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoją trzydziestoletnią szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną. W pamięci mieszkańców zapisał się również jako dyrygent męskiego chóru kościelnego.

Pan Władysław Pilarski był człowiekiem który za wszelką cenę bronił najważniejszych wartości. Patriota, który swoich wychowanków uczył przywiązania do tradycji, miłości do ojczyzny i poszanowania życia ludzkiego.