Pani Grażyna Przybylska

przybylskaPani Grażyna Przybylska z okazji 700-lecia Stawiszyna w 1991 roku zorganizowała wystawę czasową dotyczącą historii miasta. W tym czasie wydała kilkanaście numerów czasopisma lokalnego „ Echo Stawiszyna”, które skupiało wokół siebie znaczącą grupę zwolenników.

Opublikowane materiały wyszukała i zebrała na podstawie wywiadów i wspomnień wielu mieszkańców Stawiszyna, a także korzystała z materiałów odszukanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie i Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

Na łamach „Ziemi Kaliskiej” opublikowała artykuły dotyczące historii Stawiszyna, w których podjęła tematykę kościoła ewangelickiego, – zaginionej „ Złotej Księgi” OSP w Stawiszynie, ukazał się również materiał o Grzegorzu ze Stawiszyna, urodzonego w Stawiszynie (1481-1540) rektorze ówczesnej Akademii Krakowskiej, przypomniała również sylwetkę zasłużonego w naszym środowisku doktora Zygmunta Dukalskiego, który był lekarzem rodzinnym w wielu okolicznych dworach, między innymi w Russowie, który został opisany przez Marię Dąbrowską w „Nocach i Dniach” .W latach 2004-2013 nawiązała stałą współpracę z Miejsko-Gminną Orkiestrą Dętą przy OSP w Stawiszynie – koncerty podczas festynów „ Niedziele u Niechciców” na terenie Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie. W 2013 r. P. Grażyna Przybylska zaaranżowała wnętrze Izby pamięci OSP w Stawiszynie oraz opracowała ulotkę o historii miejscowej OSP. Jest to jedyna ekspozycja historii Stawiszyna na terenie Miasta i Gminy. prace wykonane przez Panią Grażynę Przybylską, promują miasto i gminę.