Ważne kontakty:


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

ul. Warszawska 63 B

tel. 62-757-26-59


Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu

ul. Kościuszki 6

tel. 62-767-76-10


lek. wet. Michał Wierzejski

Kalisz, ul. Warszawska 63 B

tel. 62-757-42-87