Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie

Dane teleadresowe

62-820 Stawiszyn
ul. Szkolna 17,
tel 62 75 28 921,
e-mail: bpstawiszyn@wp.pl
Facebook: kliknij

Godziny pracy

Stawiszyn, ul. Szkolna 17

Tel. 62 7528921

poniedziałek  800 – 1700
wtorek           900 – 1500
środa             800 – 1700
czwartek        800 – 1700
piątek            800 – 1500

 

Filia w Petrykach, Petryki 45

poniedziałek    1400 – 1800
wtorek             1400 – 1800
środa                nieczynne
czwartek          1400 – 1800
piątek               1200 – 1600

 

Filia w Zbiersku, MGOK

Tel. 62 7520257

poniedziałek   nieczynne
wtorek            1400 – 1900
środa              1400 – 1900
czwartek         1400 – 1900
piątek              1400 – 1900

 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, posiada w swej strukturze oddział dla dzieci oraz filie w Zbiersku i Petrykach. Biblioteka posiada samodzielność statutową. Od 18 kwietnia 2001 roku jest wpisana do rejestru kultury i posiada status instytucji kultury. Księgozbiór bibliotek wynosi 38822 woluminy( stan na 2011 r.)

W placówkach zatrudnione są 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich z czego 1 pracuje w wymiarze ½ etatu:
Elżbieta Sip – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie
Daria Kuśmierczyk – Biblioteka w Stawiszynie i filia w Petrykach
Krystyna Szwedek – Filia w Zbiersku.

We wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie naszej gminy w godzinach pracy istnieje możliwość korzystania nieodpłatnie z Internetu. Dzięki temu poszerzyła się oferta działalności biblioteki jako instytucji pomagającej w wyszukiwaniu informacji. W ramach prac informacyjno-bibliograficznych udzielamy pomocy przy sporządzeniu bibliografii przedmiotowo-podmiotowej, która jest wykorzystywana przy pisaniu prac maturalnych, licencjackich, magisterskich.

Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego dotyczące naszej gminy. Są to opracowania poszczególnych organizacji i instytucji, kalendaria historyczne itp. Materiały te cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodzieży szkolnej gdyż są jedynym źródłem wiedzy o naszym mieście i okolicy. Oprócz swojej podstawowej działalności statutowej pracownicy biblioteki sezonowo zajmują się prowadzeniem mini-księgarni. Za prowizję ze sprzedaży książek Biblioteka otrzymuje dary książkowe lub możliwość zakupu z dużym upustem cenowym.

Biblioteka współpracuje z innymi organizacjami na terenie gminy oraz z Biblioteką Szkolną przy Zespole Szkół w Stawiszynie.

W 2013 roku przystąpimy do pierwszego etapu wprowadzenia elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki a w końcowym etapie rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.