Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Usługa weszła w życie 17 listopada 2023, a została przewidziana w uchwalonej w lipcu ustawie ( Dz.U. z 2023r., poz. 1394 ).

Zastrzeżenie numeru może uchronić nas przed oszustwem i bezprawnym wykorzystaniem go przez złodziei, np. do zaciągnięcia kredytu czy kupna sprzętów na raty, ale też zwiększa bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Nasz PESEL nie będzie mógł być wykorzystany do podpisania umowy: pożyczki, otwarcia konta w banku, leasingu, wydania duplikatu karty SIM czy sprzedaży i kupna nieruchomości.

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe, zawierając umowę kredytową lub pożyczki, będą miały obowiązek sprawdzić, czy numer PESEL danej osoby jest zastrzeżony, czy nie. Jeśli okaże się, że tak, to transakcja zostanie zablokowana. Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 roku – informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL. Można zrobić to w aplikacji mObywatel, na rządowej stronie mObywatel.gov.pl lub w dowolnym urzędzie gminy. Zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać każdy jego pełnoletni posiadacz.

Numer PESEL można zastrzec na dwa sposoby: elektronicznie i tradycyjnie. Elektronicznie można zrobić to na stronie mObywatel.gov.pl lub w aplikacji mObywatel. Można też złożyć papierowy wniosek w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Trzeba stawić się jednak osobiście w urzędzie i podpisać własnoręcznie wniosek, nieskuteczne jest wysłanie wniosku pocztą. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego w związku ze zgłoszeniem jego utraty lub kradzieży tożsamości numer PESEL zastrzegany jest automatycznie.

Czynność zastrzeżenia jest bezpłatna.

Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL robi się to tak samo jak się ten numer zastrzegło, czyli elektronicznie, w aplikacji mObywatel, na stronie mObywatel.gov.pl albo w urzędzie. Podobnie jak samo zastrzeżenie, jego cofnięcie jest nieodpłatne. Nie ma limitu co do liczby zastrzeżeń ani cofnięcia zastrzeżenia.

Załącznik:

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru Pesel składany w organie gminy.