Zasłużeni

Medal „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” został ustanowiony przez Radę Miejską jako wyróżnienie honorowe w uznaniu szczególnych zasług dla Gminy i Miasta Stawiszyn.

Uchwała Nr VII/37/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej w Stawiszynie, w sprawie: ustanowienia i określenia zasad przyznawania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”.

MEDAL
„ZASŁUŻONY DLA GMINY I MIASTA STAWISZYN”

otrzymali