Targowisko w Stawiszynie

 

AktualnościRegulamin TargowiskaHarmonogram dni targowychWnioski do pobraniaCennikPunkt konsultacyjnyGaleria fotografii

 

Na terenie targowiska w budynku „Mój Rynek” jest  uruchomiony gminny punkt konsultacyjno- informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze.

Punkt  konsultacyjno-informacyjny jest  czynny w każdy dzień targowy.

Zainteresowanych Mieszkańców zapraszamy do kontaktu z pracownikami urzędu, którzy  będą udzielać informacji na temat Programu „CZYSTE POWIETRZE”, jak również pomogą  w wypełnieniu i złożeniu wniosku na dofinansowanie.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (www.stawiszyn.pl) zakładka środowisko, oraz na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wgosgw.poznan.pl)  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jarmark 10 sierpnia 2020 r.

Jarmark 14 września 2020 r.