Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

Powiększ obraz

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków będących na Państwa nieruchomościach.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie i dostarczenie „ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” dostępnego w tut. urzędzie lub do pobrania w poniższym linku.

Wypełnione i podpisane druki prosimy składać mailowo (sekretariat@stawiszyn.pl) bądź osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku w pokoju nr 16.

Druk do zgłoszenia znajdziecie państwo tutaj