Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Kurenda

Więcej o: Kurenda

W związku z koniecznością umieszczenia i utrzymania w należytym porządku, tabliczki z numerem porządkowym posesji (niezbędnym w prawidłowym działaniu służb ratowniczych takich jak Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna) w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 04.12.2017 r. policjanci z Komisariatu Policji w Stawiszynie będą dokonywać sprawdzeń w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Zgodnie z art. 64 § 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń nieumieszczenie w odpowiednim miejscu tabliczki skutkuje, popełnieniem wykroczenia przez właściciela posesji. Pobierz treść komunikatu w formacie pdf.

Światowy Dzień Życzliwości

Więcej o: Światowy Dzień Życzliwości

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości, Pozdrowień i dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1973 roku dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny między Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać  światu, że walka zbrojna szkodzi.

Więcej „Światowy Dzień Życzliwości”

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na modernizację i przebudowę przedszkola w Zbiersku

Miło nam poinformować, że w dniu 3 listopada w Poznaniu Pani Burmistrz Justyna Urbaniak w imieniu Gminy i Miasta Stawiszyn podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Juskowiak – Zastępcę Dyrektora  Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego”. Projekt realizowany jest  w ramach Poddziałania 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej „Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na modernizację i przebudowę przedszkola w Zbiersku”

Światowy Dzień Praw Dziecka

Więcej o: Światowy Dzień Praw Dziecka

Światowy Dzień Praw Dziecka, który przypada 20 listopada, to doniosłe święto dzieci na całym świecie. Przypomina o tym, że dziecko jako samodzielny podmiot ma swoje prawa i potrzeby, a jako osoba niedojrzała psychicznie i fizycznie, powinna być otoczona troskliwą opieką i szczególną ochroną prawną. Każde dziecko posiada swoje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne a także ekonomiczne. Światowy Dzień Praw Dziecka przypomina o konieczności respektowania ich praw do życia i rozwoju, swojej tożsamości, wolności, godności i nietykalności osobistej.

Więcej „Światowy Dzień Praw Dziecka”

Sołectwo Piątek Mały w gronie laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Więcej o: Sołectwo Piątek Mały w gronie laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

W dniu 5 listopada 2017 roku w mieście Opatówek odbyło się spotkanie sołtysów z terenu południowej części województwa wielkopolskiego, podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Celem konkursu była ocena aktywności grup odnowy wsi działających w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw aktywnych.

Więcej „Sołectwo Piątek Mały w gronie laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska””

 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Więcej o:  11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

,,Ach,  jakże  nie mówić  o tych dniach radości…” w swym wierszu pisał Antoni Słonimski, bo przecież to najważniejsze święto państwowe.

11 listopada 2017 r.  minęła  99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to Święto obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy nasza Ojczyzna –  Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Więcej ” 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości”

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Więcej o: Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Więcej „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę targowiska w Stawiszynie

Dnia 3 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy dla operacji pn: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

Więcej „Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę targowiska w Stawiszynie”

Dofinansowanie na gabinet profilaktyki zdrowotnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn

Więcej o: Dofinansowanie na gabinet profilaktyki zdrowotnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn

14 listopada 2017 roku Burmistrz Stawiszyna  Justyna Urbaniak oraz Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn Anna Manikowska podpisały z Wicewojewodą Marleną Maląg umowę na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Stawiszynie i Zbiersku.  Kwota dofinansowania wynosi 12 876, 00 zł.

Więcej „Dofinansowanie na gabinet profilaktyki zdrowotnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

Do góry