Cukrowniczy Klub Sportowy w Zbiersku

cks herbCukrowniczy Klub Sportowy w Zbiersku istnieje od 1959 roku.

Swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków. Celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez sport.

Jest on nierozerwalnie związany z naszą Gminą i Miastem, wrósł w jej historię, znalazł także trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń kibiców którzy z dumą i radością przyjmują kolejne osiągnięcia sportowców klubu. Należy docenić starania władz Klubu, aby sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być świadkami wydarzeń sportowych.

W Cukrowniczym Klubie Sportowym w Zbiersku- Cukrowni, swoje sportowe talenty rozwijało wielu piłkarzy, którzy  trafili do klubów III ligi, obecnie jeden z wychowanków klubu reprezentuje barwy Konińskiego „Górnika”.

W 2010 roku klub awansował do Kaliskiej Klasy Okręgowej, w roku 2015 Drużyna ‘Orlika” (rocznik 2004) zajął I miejsce w swojej lidze, w kategorii „Orlik” Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w 2016 ta sama drużyna zdobyła I miejsce w kategorii „Młodzik Młodszy” Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Wyróżnienie medalem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” Cukrowniczego Klubu Sportowego jest wyrazem wdzięczności za całokształt działalności i osiągnięcia.

Klub dobrze działa i się rozwija, a przede wszystkim dobrze służy społeczności, promując Gminę i Miasto Stawiszyn.