„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

„Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej”

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Stawiszynie

Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami

Stawiszyn w Krainie Nocy i Dni

Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła+