Ośrodek Doradztwa Rolniczego – biuro w Stawiszynie

Dane teleadresowe:

62-820 Stawiszyn
Pl. Wolności 1- II piętro

Dyżut pełni Pani Mirosława Kolasa

tel. 797 709 937

Godziny pracy:

biuro w Stawiszynie, jest czynne w każdy wtorek i czwartek
w godz. 7.00 – 15.00

Doradca z Zespołu Doradczego w powiecie kaliskim – w biurze w Stawiszynie, udziela bezpłatnych porad rolnikom jak i mieszkańcom obszarów wiejskich, prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz działalność informacyjną, oświatową, innowacyjną, upowszechnieniową wspierającą rozwój produkcji rolniczej, doradczą komercyjną (wnioski, biznesplany) i inną działalność komercyjną (analizy laboratoryjne, doświadczalnictwo i in.)

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi doradztwo rolnicze, które obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. Ośrodek Doradztwa przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

MISJA WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Misją Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest sprawne i profesjonalne świadczenie usług doradczych o najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów, budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji doradczej ukierunkowanej na mieszkańców wsi i obszarów wiejskich oraz przejrzyste i rzetelne zarządzanie finansami państwa.