Deklaracja dostępności Gminy i Miasta Stawiszyn

Jak pracuje Urząd Gminy w Stawiszynie?:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie to urząd administracji samorządowej, którym kieruje Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek.

Urząd znajduje się przy ul. Szosa Pleszewska 3 w Stawiszynie.

Co możesz załatwić w Urzędzie?

Kiedy wejdziesz do Urzędu pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do Referatu inwestycyjno – budowlanego ( pokój 1) , w którym:

– uzyskasz informacje o drogach gminnych,

– złożysz wniosek o zajęcie pasa drogowego,

– zgłosisz awarię oświetlenia ulicznego i drogowego,

– uzyskasz decyzję o warunkach zabudowy,

– uzyskasz zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania

przestrzennego,

– dowiesz się o programie Czyste Powietrze,

– uzyskasz informacje o inwestycjach gminnych,

Idąc dalej – na parterze znajdują się pokoje: Skarbnika, Kasy, Ewidencji ludności i działalność gospodarcza, Księgowość oraz Podatki lokalne.

 W tym korytarzu na parterze załatwisz takie sprawy jak:

– uzyskasz informacje o Twoich podatkach lokalnych ( pokój 8)

– zapłacisz podatki i opłaty lokalne – również przy użyciu karty płatniczej ( pokój 5)

– złożysz wniosek o dowód osobisty ( pokój 6)

– załatwisz sprawy meldunkowe ( pokój 6)

– zarejestrujesz działalność gospodarczą ( pokój 6)

– jeśli jesteś producentem rolnym dowiesz się o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego tzw. „akcyza” ( pokój 8)

Na piętrze budynku znajdują się pokoje : Sekretariatu, Burmistrza Stawiszyna, Urzędu Stanu Cywilnego, Informatyka, Sekretarza, Stanowisko obsługujące Radę Miejską, Stanowisko do spraw oświaty oraz Referat ochrony środowiska i nieruchomości.

 Na piętrze załatwisz takie sprawy jak:

– złożysz wszelkie pisma i wnioski ( w sekretariacie – pierwsze drzwi po lewo )

– potwierdzisz swój profil zaufany( w sekretariacie – pierwsze drzwi po lewo )

– uzyskasz akty stanu cywilnego ( pokój 12)

– dowiesz się o mieszkaniach komunalnych i socjalnych ( pokój 15)

– złożysz wniosek o wycinkę drzewa ( pokój 16)

– załatwisz sprawy dot. gospodarowania odpadami komunalnymi ( pokój 16)

– dowiesz się o nieruchomościach gminnych, które możesz dzierżawić ( pokój 16)

– jeśli pobudowałeś budynek – uzyskasz numer nieruchomości ( pokój 16)

– dowiesz się o stypendiach szkolnych ( pokój 17)

– uzyskasz informacje o transporcie szkolnym i przedszkolnym ( pokój 17)

– potwierdzisz dokumenty „za zgodność z oryginałem” ( pokój 14)

Jeśli chcesz skontaktować się pracownikami Urzędu możesz:

– napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy: sekretariat@stawiszyn.pl,

– napisać wiadomość i wysłać na skrytkę ePUAP: /3007093/skrytka

– napisać i przynieść pismo do sekretariatu,

– zadzwonić na numer: 62 7528079,

– wysłać pismo na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

Pamiętaj, że kasa Urzędu jest czynna do godz. 14:30

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Dojazd do budynku Urzędu i wejście:

– przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz dzwonek, który umożliwia osobie niepełnosprawnej lub starszej powiadomienie pracownika urzędu o swojej obecności,

– do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym,