Miejsko Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie

HISTORIA MIEJSKO-GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ OSP

W STAWISZYNIE 1908-2018

Orkiestra dęta została utworzona w czerwcu 1908 roku z inicjatywy straży ogniowej w Stawiszynie, której muzykami byli strażacy ochotnicy. Instrumenty zakupiono ze środków straży na kwotę 247 rubli. Orkiestra uczestniczyła w wielu uroczystościach, odbywających się na terenie miasta, aż do roku 1914, kiedy wybuch pierwszej wojny światowej uniemożliwił dalszą działalność orkiestrową. Muzyczny renesans przychodzi w 1926 roku dzięki Franciszkowi Sporeckiemu, który swoją pracą i zaangażowaniem ożywił scenę artystyczną, która sięgała również poza teren miasta.

W latach 1930 – 1939, kiedy orkiestrą dyrygował Edward Henke, osiągnęła ona pierwszy sukces. W Łodzi w 1932 roku orkiestra zajęła pierwsze miejsce w konkursie orkiestr strażackich, kategorii okręgu kaliskiego w grupie orkiestr wiejskich. Z okazji 30 – lecia powstania, orkiestra zagrała wiele koncertów na trenie powiatu.

Od zakończenia drugiej wojny światowej do roku 1967 muzyczną opiekę nad orkiestrą sprawowali: Bronisław Legodziński, Marian Łuczak, Marceli Jezierski i Józef Janowski. W 1962 roku przeprowadzono renowację instrumentów. Lata 1968 -1988 to czas, kiedy orkiestrę prowadził Romuald Iwankiewicz, zaś do roku 2005 orkiestrą dyrygował Eugeniusz Popiołek.

Niezwykle istotnym dla działalności orkiestry był rok 2003, kiedy doszło do fuzji dwóch orkiestr: Orkiestry Dętej w Stawiszynie i Orkiestry Dętej przy Cukrowni Zbiersk. Syntezą było powstanie Miejsko – Gminnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie. W latach 2006 – 2016 zespołem kierował Paweł Skrzypiński.

Orkiestra uczestniczy w przeglądach i prezentacjach orkiestr dętych, ubogaca swoją grą uroczystości państwowe, miejskie, patriotyczne i kościelne, upowszechniając kulturę muzyczną na płaszczyźnie lokalnej i rejonowej, a od 2007 roku, na międzynarodowej. Rok wcześniej Gmina i Miasto Stawiszyn nawiązała współpracę z orkiestrą dętą Heidelbachtal Musikanten, dzięki czemu, orkiestra w latach 2007-2011 uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Drebach.

Inicjatywą prezesa orkiestry Mieczysława Chojnackiego i ówczesnego prezesa OSP w Stawiszynie na cele orkiestry przekazano garaże mieszczące się w budynku remizy strażackiej. Zostały one wyremontowane i zaadaptowane na salę prób.

W sierpniu 2011 roku muzycy wraz z delegacją Gminy i Miasta uczestniczyli w obchodach 625 – lecia miasta partnerskiego – Drebach.

Miejsko – Gminna Orkiestra Dęta w Stawiszynie pochwalić się może wieloma nagrodami, medalami, pucharami i wyróżnieniami. Do najważniejszych z nich należą:

– Medal „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”, otrzymany w 2008 roku z okazji 100 – lecia za całokształt działalności, pielęgnowanie tradycji oraz promowanie Gminy i Miasta,

– Zbiorowa Odznaka Honorowa – Złota III stopnia, nadana w 2008 roku przez Kapitułę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za społeczną działalność artystyczną i organizacyjną w amatorskim ruchu artystycznym,

– Statuetka „Zasłużony dla rozwoju kultury w powiecie kaliskim”, otrzymana w 2009 roku od Starosty kaliskiego,

– Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku,

– Medal „Zasłużony dla powiatu kaliskiego”, nadany 25 stycznia 2014 roku przez Radę Powiatu Kaliskiego za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego, promowanie kaliskiej kultury i tradycji muzycznych w Polsce oraz poza jej granicami.

W 2017 roku dyrygentem orkiestry został Dominik Kuciak, wieloletni flecista orkiestry, absolwent WPA w Kaliszu na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Tego samego roku orkiestra uczestniczyła w obchodach 140 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście partnerskim Drebach.

Obszar działań artystycznych na terenie Miasta i Gminy Stawiszyn jest w stadium ciągłej progresji, czego przykładem są utworzone w minionym roku dwie grupy Mażoretek. Pierwsza, młodsza, liczy 12 dziewczynek w wieku od 7 do 10 lat, zaś druga, starsza 10 osób. Zespół prezentuje układy marszowe z batonem, czyli pałeczką oraz z pomponami, a akompaniatorem jest stawiszyńska orkiestra dęta. Metodyczną opiekę nad zespołem pełni choreograf Justyna Drewniacka.

W dniach 22 – 24 czerwca 2018r. orkiestra świętowała jubileusz 110-lecia swojej działalności. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miasta w budynku remizy strażackiej, w której uczestniczyło wielu zaproszonych gości, a także delegacje z miast partnerskich: Drebach i Wisły. Drugiego dnia miały miejsce liczne koncerty i działania artystyczne zorganizowanie w rynku miejskim. Całość zwieńczyła uroczysta, niedzielna msza święta.

Racją istnienia orkiestry jest nie tylko społeczna integracja, ale uwrażliwienie na muzyczne piękno, przekazywanie emocji, dostrzegania najmniejszych niuansów, a także maksymalizacja efektywności prób, co wiąże się z wymagającą muzyczną pracą.

Opracował: Dominik Kuciak