Miejsko Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie

ORKIESTRA DĘTA POWSTAŁA W CZERWCU 1908 ROKU Z INICJATYWY STRAŻY OGNIOWEJ W STAWISZYNIE, GDZIE PIERWSZYMI MUZYKAMI BYLI PRZEWAŻNIE STRAŻACY – OCHOTNICY. UŻYWANE INSTRUMENTY MUZYCZNE ZOSTAŁY ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW STRAŻY ZA KWOTĘ 247 RUBLI.  DO ROKU 1914 ORKIESTRA UŚWIETNIAŁA SWOIMI WYSTĘPAMI WSZELKIEGO RODZAJU ŚWIĘTA NA TERENIE MIASTA. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU ZOSTAŁA SPARALIŻOWANA WYBUCHEM PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ. OD 1926 R.  KIEDY KAPELMISTRZEM ZOSTAŁ FRANCISZEK SPORECKI ORKIESTRA … „ UKIERUNKOWAŁA SIĘ MUZYCZNIE I WESZŁA NA WŁAŚCIWE TORY REPREZENTUJĄC STAWISZYN” … Z OKAZJI JUBILEUSZU 30 – LECIA POWSTANIA STRAŻY POŻARNEJ W STAWISZYNIE ORKIESTRA DAŁA SZEREG KONCERTÓW NA TERENIE POWIATU. W LATACH 1930 – DO WYBUCHU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ KAPELMISTRZEM BYŁ  EDWARD HENKE. NA KONKURSIE ORKIESTR STRAŻACKICH W ŁODZI W 1932 ROKU, W KATEGORII OKRĘGU KALISZ ZAJĘŁA 1 MIEJSCE W GRUPIE ORKIESTR WIEJSKICH. W ROKU 1962 NASTĄPIŁ GRUNTOWNY REMONT INSTRUMENTÓW.  W LATACH 1945-1967 KOLEJNYMI KAPELMISTRZAMI BYLI:  BRONISŁAW LEGODZIŃSKI,  MARIAN ŁUCZAK,  MARCELI JEZIERSKI I JÓZEF JANOWSKI.  OD 1968 ROKU PRZEZ KOLEJNE 20 LAT ZESPOŁEM KIEROWAŁ ROMUALD IWANKIEWICZ.

W LATACH 1988 – 2005 ORKIESTRĘ PROWADZIŁ EUGENIUSZ  POPIOŁEK.

W 2003 ROKU NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ ORKIESTR DĘTYCH: W STAWISZYNIE ORAZ PRZY CUKROWNI W ZBIERSKU – POWSTAŁEJ W 1917 ROKU. UTWORZONA ZOSTAŁA MIEJSKO – GMINNA ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAWISZYNIE.
W 2006 ROKU DYRYGENTEM ZOSTAŁ MGR PAWEŁ SKRZYPIŃSKI, KTÓRY WRAZ Z ZARZĄDEM WPROWADZIŁ ZASADNICZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU.  Z CHWILĄ OBJĘCIA PRZEZ NIEGO DYRYGENTURY ORKIESTRA WESZŁA W NOWY ETAP SWOJEGO ROZWOJU.  ROZSZERZENIU ULEGŁ REPERTUAR, KTÓRY WZBOGACIŁ SIĘ O NOWE UTWORY O CIEKAWYM BRZMIENIU, HARMONII I INSTRUMENTACJI.  PRZEPROWADZONA ZOSTAŁA GRUNTOWNA REORGANIZACJA ORKIESTRY, POWIĘKSZYŁ SIĘ I CZĘŚCIOWO ODMŁODZIŁ SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU. ZAKUPIONO NOWE INSTRUMENTY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE WYSTĘPOWAŁY:  FLET PICCOLO, PUZON WENTYLOWY I SUWAKOWY, GITARA BASOWA, SAKSOFON BARYTONOWY ORAZ PERKUSJA.

ORKIESTRA UCZESTNICZY W PRZEGLĄDACH I PREZENTACJACH ORKIESTR DĘTYCH, UŚWIETNIA SWOJĄ GRĄ UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE, MIEJSKIE, PATRIOTYCZNE  I KOŚCIELNE NA TERENIE MIASTA I GMINY STAWISZYN.  SWOJĄ MUZYKĄ ORKIESTRA PROPAGUJE PIĘKNO KULTURY POLSKIEJ W POWIECIE KALISKIM I WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM. PRZEŁOM NASTĘPUJE W 2006 ROKU, KIEDY GMINA I MIASTO STAWISZYN NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z NIEMIECKĄ ORKIESTRĄ DĘTĄ “HEIDELBACHTAL MUSIKANTEN” Z DREBACH W DOLNEJ SAKSONII. W LATACH 2007- 2011 MUZYCY UCZESTNICZYLI W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU ORKIESTR ODBYWAJACYM SIĘ COROCZNIE W TEJ MIEJSCOWOŚCI.

W 2007 ROKU STAWISZYN BYŁ GOSPODARZEM VIII PREZENTACJI ORKIESTR DĘTYCH OSP W KTÓRYM UCZESTNICZYŁO 14 ZESPOŁÓW Z POWIATU KALISKIEGO.  W TYM SAMYM ROKU POWSTAŁ ZESPÓŁ TANECZNY.  MŁODOŚC I WDZIĘK TANCEREK NIE TYLKO UATRAKCYJNIAJĄ KONCERTY I PODNOSZĄ WALORY WIZUALNE, ALE POSZERZYŁY I TAK JUŻ LICZNE GRONO SYMPATYKÓW ORKIESTRY.  W SWOIM DOROBKU ORKIESTRA POSIADA LICZNE NAGRODY, MEDALE, PUCHARY I WYRÓŻNIENIA.
W 2008 R. Z INICJATYWY PREZESA ORKIESTRY MIECZYSŁAWA CHOJNACKIEGO I PREZESA OSP W STAWISZYNIE STANISŁAWA CZAJCZYŃSKIEGO, ZOSTAŁY PRZEKAZANE NA CELE ORKIESTRY GARAŻE ZNAJDUJĄCE SIĘ W STARSZEJ CZĘŚCI REMIZY STRAŻACKIEJ. W CIĄGU ROKU POMIESZCZENIA TE ZOSTAŁY WYREMONTOWANE I PRZEKSZTAŁCONE NA PRZESTRONNĄ SALĘ DO PRÓB ORKIESTRY. DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU MUZYKÓW PRZY ORKIESTRZE DZIAŁA RÓWNIEŻ KAPELA BIESIADNA PREZENTUJĄCA FOLKLOR, OBRZEDY I MUZYKĘ LUDOWĄ Z OKOLIC STAWISZYNA I ZBIERSKA.

Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 –LECIA W ROKU 2008 BURMISTRZ I RADA MIEJSKA W STAWISZYNIE PRZYZNAŁA ORKIESTRZE MEDAL  “ZASŁUŻONY DLA GMINY I MIASTA STAWISZYN” – ZA CAŁOKSZTAŁT SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, POPULARYZACJĘ, PIELĘGNOWANIE TRADYCJI KULTURALNYCH I PATRIOTYCZNYCH ORAZ PROMOWANIE GMINY I MIASTA.
ZA SPOŁECZNĄ DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ I ORGANIZACYJNĄ W AMATORSKIM RUCHU ARTYSTYCZNYM ORKIESTRA DĘTA OTRZYMAŁA ZBIOROWĄ ODZNAKĘ HONOROWA – ZŁOTĄ III STOPNIA NADANĄ PRZEZ KAPITUŁĘ POLSIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR.

W 2009 ROKU ORKIESTRA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA STATUETKĄ „ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU KULTURY W POWIECIE KALISKIM” PRZYZNAWANĄ PRZEZ STAROSTĘ KALISKIEGO, A W ROKU 2010 OTRZYMAŁA DYPLOM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.  W SIERPNIU 2011 ROKU ZESPŁÓŁ WRAZ Z DELEGACJĄ GMINY I MIASTA WYJECHAŁ DO PARTNERSKIEGO MIASTA DREBACH GDZIE UCZESTNICZYŁ W JUBILEUSZU 625 – LECIA MIASTA.

25 STYCZNIA 2014 R. RADA POWIATU KALISKIEGO NADAŁA MIEJSKO-GMINNEJ ORKIESTRZE DĘTEJ OSP W STAWISZYNIE MEDAL „ZASŁUŻONY DLA POWIATU KALISKIEGO” ZA PROPAGOWANIE KULTURY W POWIECIE KALISKIM, PODNOSZENIE POZIOMU ARTYSTYCZNEGO, PROMOWANIE KALISKIEJ KULTURY I TRADYCJI MUZYCZNYCH W POLSCE ORAZ POZA GRANICAMI KRAJU.

W 2018 ROKU ORKIESTRA BĘDZIE OBCHODZIŁA JUBILEUSZ 110- LECIA POWSTANIA.

…”DZIŚ TRUDNO SOBIE WYOBRAZIĆ ZNACZĄCE UROCZYSTOŚCI STRAŻACKIE, GMINNE, PAŃSTWOWE I RELIGIJNE BEZ UDZIAŁU ORKIESTRY. MUZYCY POŚWIĘCAJĄ SWÓJ WOLNY CZAS, ABY NIE TYLKO REALIZOWAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA,   ALE TAKŻE WZBOGACAĆ UROCZYSTOŚCI SWOJĄ GRĄ”… 

Opracował Paweł Skrzypiński