Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Powiększ obraz

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE GMINY I MIASTA STAWISZYN

Gmina i Miasto Stawiszyn podpisała umowę o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W związku z powyższym, proszę mieszkańców Gminy i Miasto Stawiszyn, zainteresowanych dofinansowaniem o składanie wniosków w/w programie, w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 1, w terminie od dnia 23 kwietnia 2024 r. do 14 maja 2024 r.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie, pokój nr 1 oraz ze strony internetowej www.bip.stawiszyn.pl/ochronasrodowiska/cieplemieszkanie

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (62) 6200022

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek