Pan Jerzy Bronisław Widerski

Jerzy Bronisław Widerski urodził się w Stawiszynie. Ojciec Jerzego Widerskiego pracował w PKP Zbiersk, a matka była gospodynią domowa. Jerzy Widerski w 1976r. ukończył Szkołę Podstawową w Stawiszynie. Następnie kontynuował nauki w szkole ogrodniczo -rolniczej w Petrykach .W roku 1982 rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Stawiszynie jako listonosz.

W roku 1990 reaktywował drużynę harcerską im. Jana III Sobieskiego w Stawiszynie.

Razem z harcerzami podjął działania mające na celu odnowienie cmentarza ewangelicko – augsburskiego i cmentarza żydowskiego. Na cmentarzu ewangelickim umieścił krzyż upamiętniający udział Stawiszynian w Powstaniu Styczniowym. Współpracował z pastorem Andrzejem Benertem oraz z Ambasadą Izraelską w Warszawie .Wynikiem współpracy była wizyta młodych żydów z Izraela w Stawiszynie. Przy harcówce stworzył muzeum w którym do dnia dzisiejszego gromadzi eksponaty związane z historią małej ojczyzny. Organizuje biwaki, wycieczki rowerowe na terenie Stawiszyna i okolic do współpracy angażuje młodzież.

Jest autorem opracowania pt; „Życie  Sługi Bożego O. Bolesława Gwidona Jaśniewicza z Klasztoru Ducha Świętego De Saxia w Stawiszynie”. W latach 1990- 2002 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Stawiszynie. Długie lata kierował Strażą Grobu Pańskiego.