Jesteś tutaj:

Autor: administrator

Z okazji Dnia Samorządowca

pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej

oraz jednostek samorządowych,

składam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych,

satysfakcji z realizacji wykonywanych zadań dla dobra społeczności lokalnej.

Życzę, aby podejmowany trud był zauważony

i doceniony przez całą wspólnotę samorządową.

 

                                                                                                       Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                     /-/ Grzegorz Kaczmarek

Przebudowa mostów w miejscowości Stary Kiączyn – Pólko oraz w miejscowości Ostrówek

Więcej o: Przebudowa mostów w miejscowości Stary Kiączyn – Pólko oraz w miejscowości Ostrówek

W dniu 16 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn zostały podpisane umowy pomiędzy Burmistrzem Stawiszyna Panem Grzegorzem Kaczmarkiem, w obecności Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Anny Manikowskiej i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie Pani Barbary Włodarczyk, a właścicielem Firmy „POLKOP” Roboty melioracyjne Panem Józefem Grzelakiem na realizację inwestycji pn.:

  • „Przebudowa mostu na rzece Bawół wraz z infrastrukturą drogowa zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P”, wartość inwestycji wynosi 759.360,92 zł brutto z czego kwota 600.000,00zł została dofinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej a kwota 159.360,92 to wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa drogi o łącznej długości 0,200 km i szerokości 4,0m. Termin zakończenia inwestycji listopad 2023r.
  • „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 674345P w miejscowości Ostrówek wraz z infrastrukturą drogową, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”, wartość inwestycji wynosi 639.570,94 zł. brutto z czego kwota 543.635,30 zł została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych a kwota 95.935,64 zł to wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn. Termin zakończenia inwestycji kwiecień 2024r.

Do góry