Pogotowie

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowego

Dane teleadresowe

62-820 Stawiszyn
ul. Kaliska 14/1

tel. 999

Godziny pracy

24 godziny na dobę (w systemie dwuzmianowym)

Zespół ratownictwa medycznego Podstawowy „P”

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy udziela bezzwłocznej pomocy medycznej osobom:

  • które uległy wypadkowi
  • urazowi
  • nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia,
  • porodowi

Dyspozycje wyjazdu zespół typu „P” otrzymuje od dyspozytora medycznego bezpośrednio lub przez radiostację.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespół niezwłocznie rozpoczyna medyczne czynności ratunkowe, pozostając w kontakcie z dyspozytorem medycznym.

Po dokonaniu zabezpieczenia medycznego zespół ratownictwa medycznego podstawowy transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia do najbliższego szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego.

Kierownik zespołu „P” wypełnia kartę zlecenia wyjazdu, w której archiwizuje na bieżąco wszystkie informacje o czynnościach ratowniczych, które zostały podjęte przez zespół.

Po zakończeniu działań zespół „P” zgłasza dyspozytorowi medycznemu swoją gotowość.
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy udziela również doraźnej pomocy medycznej osobom, które zgłaszają się bezpośrednio do miejsca stacjonowania zespołu.