Kurendy

Rejestr kurend

28.04.2017r. Kurenda w sprawie szkód powstałych w wyniku możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przymrozków wiosennych. [przeczytaj]