Kurendy

Rejestr kurend

28.04.2017r. Kurenda w sprawie szkód powstałych w wyniku możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przymrozków wiosennych. [przeczytaj]

07.08.2017r. Kurenda w sprawie polowania 15 sierpnia 2017 roku [przeczytaj] .