Pan Stanisław Czajczyński

czajczynskiPrezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stawiszynie przez 14 lat.

Prezes OSP RP w Stawiszynie przez 21 lat.

Członek Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP – 14 lat.

Członek Stowarzyszeń i Organizacji działających na terenie gminy i miasta Stawiszyn /Towarzystwo Miłośników Stawiszyna, Civitas Christiana itp.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie Radny Rady Gminy i Miasta Stawiszyn ( przez dwie kadencje).

Inicjator budowy nowej strażnicy OSP z salą widowiskową oraz częścią przeznaczoną na przedszkole w Stawiszynie, adaptacji i remontu starej strażnicy OSP oraz siedmiu strażnic na terenie gminy.

Doprowadził do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa, pozyskał środki na doposażenie jednostek w sprzęt p.poż. , medyczny i ratownictwa technicznego. Dzięki jego staraniom jednostki otrzymały pięć samochodów ciężkich sześć samochodów lekkich.

Wieloletni działacz na rzecz ochrony p.poż. oraz propagowania idei pożarnictwa m.in. poprzez założenie dziesięciu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wykazał się wieloletnią pracą społeczną oraz zaangażowaniem aktywnie działając na rzecz lokalnego środowiska. Osiągnięcia te były możliwe dzięki niezwykle aktywnej postawie. W uznaniu działań wyróżniony został Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku, Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką za współzawodnictwo pożarowe, dwukrotnie odznaką „Za zasługi dla Województwa Kaliskiego” brązową odznaką Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju.