Kierownictwo Urzędu

Burmistrz

Justyna Urbaniak

email: burmistrz@stawiszyn.pl

 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Kaczmarek

email: zastepca@stawiszyn.pl

 

Sekretarz

Agnieszka Morawska

email: a.morawska@stawiszyn.pl

 

Skarbnik

Anna Manikowska

email: skarbnik@stawiszyn.pl