Kierownictwo Urzędu

Pełniąca funkcję Burmistrza Stawiszyna

Żaneta Lasiecka-Stodolna

email: burmistrz@stawiszyn.pl

 

Sekretarz

Agnieszka Morawska

email: a.morawska@stawiszyn.pl

 

Skarbnik

Anna Manikowska

email: skarbnik@stawiszyn.pl