Czyste powietrze

 

Punkt konsultacyjnyPodsumowanie kwartalne

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w tutejszym Urzędzie został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie wspólnej realizacji programu.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3 oraz w dni targowe na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Stawiszynie. Szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze ” można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjny w Stawiszynie oraz pod numerem telefonu 62 7528079, a także na stronach internetowych: https://czystepowietrze.gov.pl/https://www.wfosgw.poznan.pl/. W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 335

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 136

 

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 874 709,12 zł

 

 

(dane na dzień 31.03.2024 r.)