Aktualności

Przedłużenie terminu do 05.07.2024

Więcej o: Przedłużenie terminu do 05.07.2024

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę mieszkańców, którzy nie zgłosili do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nie dostarczyli umów i dowodów uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości do urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 16) termin zgłoszeń zostaje przedłużony do dnia 05.07.2024 r.

Informacja o planowanym naborze wniosków w zakresie programu „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kaliskiego w 2024 roku”

Więcej o: Informacja o planowanym naborze wniosków  w zakresie programu  „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kaliskiego w 2024 roku”

Powiat kaliski informuje, że za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta
w Stawiszynie
– odpowiedniego ze względu na lokalizację budynków, z których pochodzą odpady zawierające azbest, planowany jest nabór wniosków
 na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kaliskiego
w 2024 roku” 
.

Akcja obejmuje zbieranie, transport i unieszkodliwianie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

Więcej „Informacja o planowanym naborze wniosków w zakresie programu „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kaliskiego w 2024 roku””

K O M U N I K A T nr 18/2024 z 10 lipca 2024 r.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących w sezonie kąpielowym 2024 r. na terenie województwa wielkopolskiego.
W czasie trwania sezonu w przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wydawane będą kolejne komunikaty.
Aktualne informacje o kąpieliskach można również uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk oraz w Serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/.

Więcej „K O M U N I K A T nr 18/2024 z 10 lipca 2024 r.”

Do góry