Aktualności

Przebudowa targowiska

Więcej o: Przebudowa targowiska

Trwają prace budowlane w zakresie inwestycji „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” – dofinansowane w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej „Przebudowa targowiska”

Kurenda

Więcej o: Kurenda

Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz. U. z 2017 roku, poz. 83) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań) informuje, że w roku 2019 planuje zawrzeć z rolnikami umowy kontraktacyjne na reprodukcję materiału siewnego jednopiennych konopi włóknistym na łącznym areale 21 ha. Instytut ten jest jednostką naukowo – badawczą, która w ramach swej działalności statutowej zajmuje się z.in. hodowlą, nasiennictwem, agrotechniką i technologią przerobu konopi.

Do góry