Aktualności

Wycinka drzew – zmiany od 17 czerwca 2017 r.

Więcej o: Wycinka drzew – zmiany od 17 czerwca 2017 r.

W dniu 17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź mapkę, gdzie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo.

Więcej „Wycinka drzew – zmiany od 17 czerwca 2017 r.”

Burmistrz Stawiszyna zaprasza na VIII Rodzinny Rajd Rowerowy „Niedziela na dwóch kółkach”

Więcej o: Burmistrz Stawiszyna zaprasza na VIII Rodzinny Rajd Rowerowy „Niedziela na dwóch kółkach”

Regulamin VIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego
pod hasłem „Niedziela na dwóch kółkach”

I. Cel rajdu:
– propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
– propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,
– propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

Więcej „Burmistrz Stawiszyna zaprasza na VIII Rodzinny Rajd Rowerowy „Niedziela na dwóch kółkach””

Komunikat ostrzegawczy

Więcej o: Komunikat ostrzegawczy

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 35 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział  w Poznaniu dnia 10.07.2017 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem//2

Więcej „Komunikat ostrzegawczy”

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Więcej o: Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2017/2018 o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stwarza możliwość uzyskania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje: http://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/15557025

Stypendia Starosty Kaliskiego

Więcej o: Stypendia Starosty Kaliskiego

Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Starosty Kaliskiego za rok szkolny/akademicki  2016/2017.

Na podstawie przyjętych uchwał Rada Powiatu Kaliskiego określiła Warunki i tryb udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego

Szczegółowe informacje: http://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/15556546

 

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Więcej o: Nabór wniosków  w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r.  ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Więcej „Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.”

Nabór na stanowisko opiekunki domowej

Więcej o: Nabór na stanowisko opiekunki domowej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki domowej dla osoby niepełnosprawnej (leżącej). Praca w ramach umowy – zlecenia, w miejscowości Zbiersk Cukrownia.

Informację o warunkach zatrudnienia można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie:

62 7528144, k. 511 163 852.

Komunikat ostrzegawczy

Więcej o: Komunikat ostrzegawczy

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 32 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 29.06.2017 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/1

Więcej „Komunikat ostrzegawczy”

Do góry