Aktualności

Powołano Komisję Statutową

Więcej o: Powołano Komisję Statutową

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, zachodzi potrzeba dokonania zmian w Statucie Gminy Stawiszyn. Rada Miejska w Stawiszynie na LI Sesji w dniu 12 września 2018 roku podjęła uchwałę o powołaniu doraźnej Komisji Statutowej, określiła jej skład oraz zakres działania (Uchwała Nr LI/273/2018). Komisja Statutowa jest władna do wprowadzenia zmian w Statucie Gminy;

Więcej „Powołano Komisję Statutową”

Nabór wniosków na dotacje dla rolników

Więcej o: Nabór wniosków na dotacje dla rolników

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r. – nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej „Nabór wniosków na dotacje dla rolników”

Do góry