Jesteś tutaj:

Autor: administrator

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn o zmianie terminu!

Więcej o: Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn o zmianie terminu!

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (MPSZON) dla przydzielonych odpowiednio według harmonogramu miejscowości odbędzie się w następujących terminach:

27 listopada 2023r. – Długa Wieś Druga 23C w godz. 7.00-13.00,

28 listopada 2023r. – Piątek Wielki (plac przy byłej Szkole Podstawowej) w godz. 7.00-13.00,

29 listopada 2023r. – Zbiersk-Cukrownia (plac targowy obok stacji paliw) w godz. 7.00-13.00.

Ponadto przypominamy, że do punktu można dostarczyć komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, oleje i tłuszcze, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opakowania po farbach oraz opony (od samochodów osobowych z limitem 4 szt.).

Prośba o wywieszenie flagi

Więcej o: Prośba o wywieszenie flagi

Szanowni Państwo! 11 listopada 1918 r. spełnił się sen Polaków o wolnym, niepodległym kraju. Po rozbiorach i 123 latach zniewolenia Państwo Polskie powróciło na mapę Europy, dzięki pokoleniom Polaków którzy oddawali swoje życie w walce o lepsze jutro, o Wolną Polskę. W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zwracam się do mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn z próbą o wywieszenie flag narodowych na swoich domach, zakładach pracy, instytucjach, na znak że wolność, niepodległość, patriotyzm są dla nas bardzo ważne, a przede wszystkim jako hołd dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy Wolność i Niepodległość.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

„Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia” – podpisanie umowy

Więcej o: „Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia” – podpisanie umowy

W dniu 06 listopada 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia” pomiędzy Burmistrzem Stawiszyna Panem Grzegorzem Kaczmarkiem, w obecności Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Anny Manikowskiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie Pani Barbary Włodarczyk, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie Pana Stanisława Janasa oraz Sołtysa Sołectwa Wyrów Pana Bogdana Ozimka a Wykonawcą inwestycji firmą Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny.

Więcej „„Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia” – podpisanie umowy”

Informacja o uruchomieniu syren

Więcej o: Informacja o uruchomieniu syren

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że w dniu 02 listopada 2023 r. o godz. 18:00  w jednostkach OSP Stawiszyn, OSP Zbiersk i OSP Pólko-Ostrówek zostaną uruchomione sygnały dźwiękowe. Strażacy oddadzą hołd śp. sekc. Bartoszowi Błyskala, strażakowi – nurkowi SGRW-N KM PSP Gdańsk, który zmarł w skutek wypadku podczas prowadzonych działań”.

Do góry