LXVI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LXVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 24 kwietnia 2024 r. (tj. środa) o godz. 9:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030.
  6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.