Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Burmistrz Stawiszyna informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Kaliski w porozumieniu z Gminą i Miastem Stawiszyn od 1 stycznia 2016 r. realizują zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Aby zapewnić jak najlepszy dostęp mieszkańcom uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, Burmistrz Stawiszyna udostępnił lokal w Ratuszu przy Pl. Wolności w Stawiszynie, natomiast Powiat Kaliski zapewnił obsługę prawną oraz zorganizował działalność Punktu.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Możliwy kontakt telefoniczny pod numerem 500 097 798

 

Z porad będą mogły skorzystać określone grupy, m.in.:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby, którym w poprzednim roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
  •  kombatanci, weterani
  •  oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Więcej szczegółów znajduję się na plakatach oraz pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/