Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

Powiększ obraz

Gmina i Miasto Stawiszyn prezentuje ostateczny projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.

W oparciu o ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (zmiana ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Dokument w formacie PDF