Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 20.10.2021 r. (tj. środa) o godz.18:30 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między Sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.
  6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.