„Zbiersk na dawnych fotografiach”

Powiększ obraz

Sukcesem zakończyła się ubiegłoroczna zbiórka starych zdjęć, dokumentów życia społecznego, dotycząca miejscowości ZBIERSK i okolic. Efektem tej akcji jest publikacja „Zbiersk na dawnych fotografiach”, która powstała w ramach projektu pn: „Zbiersk dawniej i dziś – tradycja łączy pokolenia”.

Projekt zrealizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Zbiersku – dofinasowany został w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Założeniem projektu była integracja oraz pobudzenie aktywności mieszkańców wsi Zbiersk do wspólnej pracy na rzecz sołectwa Zbiersk, ale przede wszystkim kultywowanie bogatych lokalnych obrzędów i tradycji.

Oprócz kilku innych działań, w ramach projektu wydano m. in. publikację „Zbiersk na dawnych fotografiach”, która stała się trwałym materiałem promującym sołectwo i jego dziedzictwo kulturowe.

Książka powstała dzięki aktywności wielu ludzi: przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, instytucji, parafii, lokalnych pasjonatów historii Zbierska oraz zaangażowaniu poszczególnych mieszkańców, którzy dostarczali stare fotografie, dokumenty życia społecznego, rodzinne pamiątki. Wszystkie materiały zostały skopiowane i oddane ich właścicielom.

W każdej placówce bibliotecznej znajdziecie Państwo po kilkanaście egzemplarzy tej publikacji, z możliwością wypożyczenia do domu.

Składamy podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej książki.

Opracowanie:

Aleksandra Janczak

Małgorzata Kosmala

Robert Matczak

Ks. Janusz Nowicki

Tomasz Olejniczak

Przemysław Pietrzak

Elżbieta Sip

Maciej Siwiński

Małgorzata Szczucka

Barbara Włodarczyk

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbiersku

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbiersku – Kolonia

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiersku

Materiały ze zbiorów:

Marek Barszcz

Andrzej Domagalski

Wiesław Fokt

Waldemar Macikowski

Henryk Macniak

Marek Malczewski

Matczak Robert

Ks. Janusz Nowicki

Dariusz Pawelec

Zbigniew Penkalski

Radosław Wojtczak

Anna Sobczak

Wacław Sztark

Barbara Włodarczyk

Piotr Andrzejak

Zbigniew Janiak

Grzegorz Rapś

Organizacje i instytucje:

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Stawiszyn

Cukrowniczy Klub Sportowy w Zbiersku

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbiersku

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbiersku – Kolonia

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiersku

Polski Związek Wędkarski- Koło w Zbiersku

Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Łodzi

Narodowe archiwum cyfrowe

www.polona.pl

www.calisia.pl

www.info.kalisz.pl

mapy.wig.org

Projekt i druk: 24studio.pl Sp. z o. o.