Strażackie tradycje w Gminie i Mieście Stawiszyn

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” pn. „Strażackie tradycje w Gminie i Mieście Stawiszyn”

Projekt pn. „Strażackie tradycje w Gminie i Mieście Stawiszyn” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarna w Piątku Małym – dofinasowanie w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”  przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

11 865,96 wartość całkowita

8 786,00 kwota dofinasowania

2 399,96 wkład własny OSP

Podpisanie umowyCel projektuGaleria

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 11.08.2020 r. przez Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pawła Migdała Prezesa OSP Piątek Mały i Wojciecha Gulskiego Skarbnika OSP Piątek Mały.

Projekt odpowiada na potrzeby powrotu do tradycji pożarnictwa na terenie gminy i miasta poprzez organizację zawodów strażackich z wykorzystaniem tradycyjnego umundurowania, wyposażenia a przede wszystkich wyremontowanego dzięki dofinansowaniu wozu strażackiego.  Wiele pokoleń mieszkańców gminy i miasta Stawiszyn brało czynny udział w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych gdzie w swoich zasobach zarówno rodzinnych jak i OSP posiadaj pamiątki w tym umundurowania, fotografie, wspomnienia, które stanowią potencjał do tego, aby powrócić do kultywowania tradycji. Zabytkowy wóz strażacki jest najstarszym eksponatem związanym z tradycją pożarnictwa na terenie gminy i miasta Stawiszyn.