V Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko”

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

V Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. „Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko”

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria fotografii
Uprzejmie informuję, że złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko” złożony w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został rozpatrzony pozytywnie.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 29/2015 została zawarta w dniu 6 lipca 2015r.w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Stawiszyn.

Celem projektu jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez wspólne spędzanie czasu na terenie do tego specjalnie przeznaczonym. Dzięki temu stymulowany będzie rozwój lokalny społeczności sołeckiej, pobudzona zostanie ich aktywność dzięki uczestnictwu w imprezach plenerowych w miejscu do tego utworzonym.
W ramach projektu zakupiono:
– wiatę piknikową
– stoły biesiadne
– sprzęt nagłaśniający
– stojak pod projektor
– nagrody
– zieleń

Zostały zorganizowane trzy imprezy plenerowe.

Całkowity koszt : 24 239,80 zł
Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego: 15 000,00 zł
Środki własne:
Gmina: 7 299,80 zł
Fundusz sołecki 1 940,00 zł

« 1 z 3 »