Modyfikacja SIWZ 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2016

PFiZP 271.7.2014

Stawiszyn, dnia 01.09.2014 roku

MODYFIKACJA 2
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 179605-2014  z dnia 21.08.2014

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km I etap "
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 907z /  Zamawiający postanawia  zmodyfikować treść SIWZ w następujący sposób:  

Punkt 12 . SIWZ. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Podpunkt 12.1    Jest.

12.1 Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w   siedzibie Urzędu Gminy i

         Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , sekretariat Urzędu nie później niż do 03

         września 2014 r. , do godz. 10°° .

powinno być .

12.1 Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta

         Stawiszyn yl. Szosa Pleszewska 3 , sekretariat Urzędu  nie później niż do 05 września

         2014 r. , godz 10°°

 

 

Do pobrania

 

Burmistrz Stawiszyna
    Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2779