Wymiar podatków (PW)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Uchwały podatkowe na 2023 rok:

1. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

2. Uchwała w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2023.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.

Uchwały podatkowe na 2022 rok:

1. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

2. Uchwała w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2022.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.

Uchwały podatkowe na 2020 rok:

1. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

2. Uchwała w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2020.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.

Uchwały podatkowe na 2019 rok:

1. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2. Uchwała w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2019.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.

4. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 roku dla obowiązku podatkowego powstałego po 01.07.2019 roku.

 1. Klauzula informacyjna (RODO)
 2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.
  Karta Deklaracja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)                                       Obowiązujące od 01.07.2019r:  Deklaracja nieruchomość DN-1 Załącznik ZDN-1 Załącznik ZDN-2
 3. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.
  Karta Informacja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)                                      Obowiązujące od 01.07.2019r: Informacja nieruchomość IN-1 Załącznik ZIN-1 Załącznik ZIN-2 Załącznik ZIN-3
 4. Podatek rolny - osoby prawne.
  Karta Deklaracja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2) Wniosek-ulga inwestycyjna Zestawienie poniesionych wydatków Oświadczenie o zakończeniu budowy Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sio pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Wniosek-ulga zakup gruntów                                                                  Obowiązujące od 01.07.2019r: Deklaracja rolny DR-1 Załącznik ZDR-1 Załącznik ZDR-2
 5. Podatek rolny  - osoby fizyczne.
  Karta Informacja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2) Wniosek-ulga inwestycyjna Zestawienie poniesionych wydatków Oświadczenie o zakończeniu budowy Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sio pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Oświadczenie o celu wykorzystania wyprodukowanej energii Wniosek-ulga zakup gruntów                                               Obowiązujące od 01.07.2019r: Informacja o gruntach IR-1 Załącznik ZIR-1 Załącznik ZIR-2 Załącznik ZIR-3
 6. Podatek leśny - osoby prawne.
  Karta Deklaracja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)                                Obowiązujące od 01.07.2019r: Deklaracja leśny DL-1 Załącznik ZDL-1 Załącznik ZDL-2
 7. Podatek leśny - osoby fizyczne.
  Karta Informacja Dane o nieruchomościach (ZN-1) Dane podatników(ZN-2)                               Obowiązujące od 01.07.2019r: Informacja leśny IL-1 Załącznik ZIL-1 Załącznik ZIL-2 Załącznik ZIL-3
 8. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  Karta Wniosek Formularz informacji Oświadczenie dzierżawa
 9. Uzyskanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub niefigurowaniu nieruchomości w ewidencji płatników podatku rolnego i od nieruchomości.
  Karta Wniosek
 10. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
  Karta Wniosek
 11. Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, odroczenia, rozłożenia na raty płatności podatku lub odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami z tytułu podatków: od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego, od środków transportowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.
  Karta Wniosek Oświadczenie pomoc de minimis przedsiebiorca i nieruchomość Oświadczenie pomoc de minimis rolnicy Oświadczenie majątkowe rolnicy Oświadczenie majątkowe nieruchomość oświadczenie majątkowe przedsiebiorcy
 12. Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, odroczenia, rozłożenia na raty płatności podatku lub odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami z tytułu podatków: od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego, od środków transportowych  dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dla osób prawnych.
  Karta Wniosek Oświadczenie pomoc de minimis przedsiebiorca i nieruchomość Oświadczenie pomoc de minimis rolnicy Oświadczenie majątkowe rolnicy Oświadczenie majątkowe nieruchomość oświadczenie majątkowe przedsiebiorcy
 13. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
  Karta  oświadczenie o prowadzeniu gosp. rolnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10657