2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.53.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie i Mieście Stawiszyn

2023-09-13

Zarządzenie nr 0050.52.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2024 rok

2023-09-20

Zarządzenie nr 0050.51.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-09-22

Zarządzenie nr 0050.50.2023 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej, położonej w Stawiszynie, Plac Wolności 1

2023-08-25

Zarządzenie nr 0050.49.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-09-05

Zarządzenie Nr 0050.47.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-08-10

Zarządzenie nr 0050.44.2023 w sprawia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.43.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.42.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.41.2023 w sprawia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.40a.2023 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z wigwamu w miejscowości Petryki, stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn, ustalenia wysokości stawek za wynajem wigwamu oraz wzór umowy najmu

2023-10-03

Zarządzenie nr 0050.40.2023 w sprawia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.39.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2023-07-19

Zarządzenie nr 0050.38.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-07-19

Zarządzenie nr 0050.37.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-08-16

Zarządzenie nr 0050.36.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.35.2023 w sprawia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.34.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-08-16

Zarządzenie nr 0050.33.2023 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-07-07

Zarządzenie nr 0050.32.2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego "Justynka" w Stawiszynie

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.30.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora przedszkola

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.29.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.28.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-08-21

Zarządzenie nr 0050.27.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego "Justynka" w Stawiszynie

2023-06-29

Zarządzenie nr 0050.26.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-05-10

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-19
Data publikacji:2023-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1355