2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.11.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Petryki

2023-02-21

Zarządzenie nr 0050.9.2023 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu w krajowych podróżach służbowych dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-02-06

Zarządzenie nr 0050.8.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

2023-02-15

Zarządzenie nr 0050.7.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków

2023-02-15

Zarządzenie nr 0050.6.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2023-01-18

Zarządzenie nr 0050.5.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-01-18

Zarządzenie nr 0050.3.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-02-21

Zarządzenie nr 0050.2.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-02-21

Zarządzenie nr 0050.1.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-01-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-19
Data publikacji:2023-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:369