2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki głosowania LVIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-10-02

Uchwała nr LVII/403/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-10-02

Uchwała nr LVII/402/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-10-02

Uchwała nr LVII/401/2023 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Gmin Powiatu Kaliskiego

2023-10-02

Uchwała nr LVII/400/2023 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Komunalny Związek Transportu Publicznego"

2023-10-02

Uchwała nr LVII/399/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2023 roku

2023-09-20

Uchwała nr LVII/398/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Stawiszynie

2023-09-20

Wyniki głosowania LVII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-08-18

Uchwała nr LVI/397/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-07-27

Uchwała nr LVI/396/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-07-27

Uchwała nr LVI/395/2023 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach

2023-07-27

Uchwała nr LVI/394/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2022 rok

2023-07-27

Uchwała nr LVI/393/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-07-27

Uchwała nr LVI/392/2023 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2023-07-27

Uchwała nr LVI/391/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2022 rok

2023-07-27

Uchwała nr LVI/390/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2023-07-27

Wyniki głosowania LVI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-06-27

Uchwała nr LV/389/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-06-27

Uchwała nr LV/388/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-06-27

Uchwała nr LV/387/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników

2023-06-27

Uchwała nr LV/386/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych

2023-06-27

Uchwała nr LV/385/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2023 roku

2023-06-27

Uchwała nr LV/384/2023 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia”

2023-06-27

Uchwała nr LV/383/2023 w sprawie stwierdzenia że projekt "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia" nie narusza ustaleń

2023-06-27

Uchwała nr LV/382/2023 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga”

2023-06-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1532