Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/13/2010
Stawiszyn, dnia 19.11.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Termomodernizację  budynku  Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę

 

„PROGRESS" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
Kalisz ul. Częstochowska 74, 62-800 Kalisz

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.(Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium: CENA - 100 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

1.

„PROGRESS" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

Kalisz ul. Częstochowska 74, 62-800 Kalisz

100

2.

ZAKŁAD BUDOWLANY „WANAT" Ryszard Wanat

Żychlin ul. Borowa 2A, 62-571 Stare Miasto

64,27

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STABOX STANISŁAW TOCZKOWSKI SPÓLKA JAWNA

Zacharzew ul. Krotoszyńska 48, 63-400 Ostrów Wlkp.

90,94

4.

Firma Budowlana „CEGBUD" - SKONIECZNY KRZYSZTOF

Chlebów 48, 62-700 Turek

84,94

5.

„BUDMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kalisz ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz

86,74

6.

„HYDRO  MAX" - RYSZARD SZCZEREK

Kalisz ul. Malinowa 31, 62-800 Kalisz

73,78

7.

„AGBUD" GÓRECKI TOMASZ

Zalesie 28 B, 62-513 Krzymów

92,09

8.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD

Święte 10, 62-511 Kramsk

82,60

9.

Przedsiębiorstwo Usługowe „WART - EKO" sp. z o.o.

Konin, ul. Zakładowa 3, 62-510 Konin

48,82

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców, biorących w nim udział, nie odrzucono też żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

      Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6578