Zakup energii elektrycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty

2017-08-16

Warszawa, dnia 16.08.2017 r.

Pełnomocnik Zamawiającego

New Power Sp. z o.o.

Chełmżyńska 180 A

04-206 Warszawa

Reprezentujący:

Gminę Stawiszyn

Szosa Pleszewska 3

62-820 Stawiszyn

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

(wyniku licytacji elektronicznej)

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164.) zawiadamia się, że :

 

I W postępowaniu na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej została wybrana oferta złożona przez:

Ecoergia Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Władysława Reymonta 20

30-059 Kraków

 

  • cena ( wartość brutto ) zaoferowana w tej ofercie wynosi: 281 509,13 zł
  • Cena jednostkowa netto wybranej oferty : 0,2090 zł/kWh ( oblicza się na podstawie ilorazu oferty i szacownego zużycia energii elektrycznej pomniejszonego o wielkość podatku VAT )

II Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Zgodnie z kryterium wyboru ofert: najniższa złożona oferta w toku licytacji elektronicznej

 

III Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

 

IV Nie odrzucono żadnej oferty.

 

/-/ Rafał Burski

  Pełnomocnik Zamawiającego

 

Ogłoszenie o zamówieniu

2017-07-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawisyznie
Data utworzenia:2017-07-27
Data publikacji:2017-07-27
Osoba sporządzająca dokument:Monika Felisiak
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4760