2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLV/327/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-08-16

Uchwała nr XLV/326/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-08-16

Uchwała nr XLV/325/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi

2022-08-16

Wyniki głosowania XLV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-08-16

Uchwała nr XLIV/324/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/323/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/322/2022 w sprawie uchwalenia "Strategii Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030"

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/321/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/273/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342P

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/320/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/319/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/318/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2021 rok

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/317/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2021 rok

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/316/2022 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/315/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2021 rok

2022-07-05

Uchwała nr XLIV/314/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2022-07-05

Wyniki głosowania XLIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-06-21

Uchwała nr XLIII/313/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-06-10

Uchwała nr XLIII/312/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-06-10

Uchwała nr XLIII/311/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III edycja 2022

2022-06-10

Uchwała nr XLIII/310/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę i Miasto Stawiszyn obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2022-06-10

Uchwała nr XLIII/309/2022 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2025"

2022-06-10

Wyniki głosowania XLIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-06-06

Uchwała nr XLII/308/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-05-04

Uchwała nr XLII/307/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-05-04

Uchwała nr XLII/306/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-05-04

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2022-01-10
Data publikacji:2022-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1709