2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr LII/282/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-11-07

Uchwała nr LII/281/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2021

2018-11-07

Uchwała nr LII/280/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2025

2018-11-07

Uchwała nr LII/279/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-11-07

Uchwała nr LII/278/2018 w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych

2018-11-07

Uchwała nr LII/277/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości

2018-11-07

Uchwała nr LI/276/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-10-12

Uchwała nr LI/275/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-10-12

Uchwała nr LI/274/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P - ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika"

2018-10-12

Uchwała nr LI/273/2018 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej

2018-10-12

Uchwała nr LI/272/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych na lokale mieszkalne, dzierżawę gruntu na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

2018-10-12

Uchwała nr L/271/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-08-22

uchwała nr L/270/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-08-22

Ustawa nr L/269/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P - ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika"

2018-08-22

Uchwała nr L/268/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-08-22

Uchwała nr XLIX/267/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/266/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/265/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Stawiszyna

2018-07-10

Uchwałą nr XLIX/264/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych ich rodzajów, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/263/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/262/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/261/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/260/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2017 rok

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/259/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2017 rok

2018-07-10

Uchwała nr XLIX/258/2018 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2018-07-10

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-02-12
Data publikacji:2018-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:10503