Wykonanie ogrodzenia terenu działki nr 130/2 i 533 w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/9/2009

Stawiszyn, dnia 22.07.2009 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie ogrodzenia terenu działki nr 130/2 i 533 w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożo­ną przez Wykonawcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „CALBUD",

Tomasz Ficner, 62-812 Zagorzyn 81 A.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę, a także najkrótszy termin wykonania. W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA -100 pkt

SUMA - 100 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

 

1.

CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

Pawłówek  35, 62-800 Kalisz

81

 

2.

FERIMP Spółka Jawna

Janusz Kubinka, Krzysztof Łysoń

ul. Wokulskiego 12, 58-100 Świdnica

59

 

3.

MIGOMAX Kwiatkowski Jacek

Suszki 46

59-700 Bolesławiec

61

 

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „CALBUD"

Tomasz Ficner

62-812 Zagorzyn 81 A

100

 

5.

Zakład Budowlany „UNIMED"

Halina Pawłowska

ul. Grotnicka 44 B, 64-140 Włoszakowice

59

 

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6014