2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.87.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy 2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-04-12

Zarządzenie nr 0050.86.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stawiszyn

2016-04-12

Zarządzenie nr 0050.85.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzenie

2016-04-12

Zarządzenie nr 0150.84.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 0151/34/2008r. Burmistrza Stawiszyna z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacji i Prac

2016-04-12

Zarządzenie nr 0050.83.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

2016-04-12

Zarządzenie nr 0050.82.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 2016.

2016-04-12

Zarządzenie nr 0050.80.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-04-12

Zarządzenie nr 0050.79.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego”.

2016-04-12

Zarządzenie nr 0050.78.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki SAM 3484/Lublin/nr. Re. PKA3TH1 będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku Koloni

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Stawiszyna w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-04-12

Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.72.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.71.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie wprowadzanie „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych” i „Instrukcji Zarządzania System Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Sta

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.66.2015 Burmistrza Stawiszyna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.63.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.59.2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2015 roku.

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.58.2015 w sprawie: powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kaliska m. Stawiszyn I Etap"

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.57.2015 w sprawie opini o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zliczeniu jej do kategorii dróg gminnych

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.56.2015 w sprawie opini o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zliczeniu jej do kategorii dróg gminnych

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.55.2015 w sprawie: powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674 333P Zbiersk (Jabłonki)"

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.53.2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.52.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.51.2015 w sprawie: opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych

2016-02-10

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:11842