Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku” celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2017-12-19

Ogłoszenie nr 634288-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Modernizacja i przebudowa budynku przedszkola" Bajkowa Kraina" w Zbiersku celem stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informacja z otwarcia ofert

2018-01-04

Stawiszyn, 04.01.2018

 PFiZP.271.8.2017

 

Zamawiający :
Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3
62 – 820 Stawiszyn

Informacja z otwarcia ofert

 
dotyczy : Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. : Modernizacja-przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” celem stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

  1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 552372,00 zł brutto.
  2. Wykonawca, który złożył oferte :

- oferta Nr 1 : TECH-FEN Grzegorz Osiewała; Gostyczyna 4 ; 63-460 Nowe Skalmierzyce    - cena oferty: 580 000 zł brutto; Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia : 60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały  wskazane w SIWZ  tj. termin wykonania zamówienia : 30.07.2018 r., warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  1. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

                                                                                             

                                                                                                Burmistrz Stawiszyna
                                                                                               /-/ Justyna Urbaniak

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-01-05

Ogłoszenie nr 500004344-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Zbiersku celem stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-01-19
Data publikacji:2018-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4720