Sprzedaż lokalu użytkowego w Stawiszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn , dnia 19.09.2006 r


OGŁOSZENIE O P RZETARGU

Burmistrz Stawiszyna
ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym o pow. użytkowej 16,70 m2 Nr Kw 4631
położony w Stawiszynie przy ul. Konińskiej Nr 5, działka nr 374 o pow. 610 m2 udział w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu wynosi 167/4693
cena wywoławcza wynosi 10.000 zł ,
wadium 1.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 .11. 2006 roku w sali posiedzeń
tut. Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska Nr 3 o godz.11.00 .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie wpłaty wadium .
Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn w godz 8.00 - 15.00 gotówką lub na konto Gminy i Miasta Stawiszyn Bank Spółdzielczy Pleszew – Oddział w Stawiszynie
Nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 najpóźniej do dnia 2.11. 2006 roku .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia działki .
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie wypłacone zgodnie
z regulaminem przetargu .
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn ul.
Szosa Pleszewska 3 w pokoju Nr 15 lub telefonicznie –nr (62) 75-28-079.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia
bez podania przyczyny .


Burmistrz Stawiszyna

mgr Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6025