2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.78.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-21

Zarządzenie nr 0050.77.2016 w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla UGiM w Stawiszynie na rok 2017

2017-02-21

Zarządzenie nr 0050.76.2016 w sprawie określenia misji, celów i zadań Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2017 rok

2017-02-21

Zarządzenie nr 0050.75.2016 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn na 2017 rok

2017-02-21

Zarządzenie nr 0050.74.2016 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w UGiM w Stawiszynie na 2017 rok

2017-02-21

Zarządzenie nr 0050.73.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.72.2016 w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacjii

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.71.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2016-12-08

Zarządzenie nr 0050.70.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-21

Zarządzenie nr 0050.69.2016 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzenie "Świadczenia usługi oświe

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.68.2016 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowanej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.67.2016 w sprawie przyjecia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2017 rok

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.66.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2016-11-09

Zarządzenie nr 0050.65.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2016-11-09

Zarządzenie nr 0050.64.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.63.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2016-10-20

Zarządzenie nr 0050.62.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.61.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2016-10-05

Zarządzenie nr 0050.60.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-21

Zarządzenie nr 0050.59.2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-09-21

Zarządzenie nr 0050.58.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.57.2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych dla projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2017 rok

2016-11-22

Zarządzenie nr 0050.56.2016 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-09-05

Zarządzenie nr 0050.54.2016 w sprawie informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2016 roku

2016-11-22

Zarządzenie nr 0050.52.2016 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-08-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-27
Data publikacji:2016-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12933