Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.5.2011

Stawiszyn, 19.10.2011 r

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn" jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty w poszczególnych zadaniach :

 

Zadanie 1.1

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Anita Krzyżaniak

Zbiersk Cukrownia 8

             62-830 Zbiersk

   8400,00 zł

100

100

 

Zadanie  1.2

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

9

Piotr Grala

Piątek Mały 40/3

 62-820 Stawiszyn

3 600,00 zł

100

100

 

Zadanie 1.3

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

10

Filipina Baraniecka

Piątek Mały 40/2

 62-820 Stawiszyn

   6300,00 zł

100

100

 

Zadanie 1.4

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

11

Agnieszka Roszak - Janowska

Siąszyce 56 A

 62-574 Grochowy

   2100,00 zł

100

100

 

Zadanie 1.5

 

Unieważnienie postępowania w części: zadanie  1 pkt 5 (z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu : na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i art. 93 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.)

 

Zadanie 1.6

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

12

Małgorzata Anczykowska

ul. Wiśniowa 22

 62-820 Stawiszyn

   6300,00 zł

100

100

 

Zadanie 1.7

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

13

Danuta Łuczak

ul. Szkolna 8/2

 62-820 Stawiszyn

   6300,00 zł

100

100

 

Zadanie 2.1

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

2

Magdalena Ulatowska

Zbiersk Cukrownia 220 62-830 Zbiersk

   10500,00 zł

100

100

 

Zadanie 2.2

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

9

Piotr Grala

Piątek Mały 40/3

 62-820 Stawiszyn

   5400,00 zł

100

100

 

Zadanie 2.3

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

6

Iwona Bujak

ul. Widok 91/52

 62-800 Kalisz

4200,00 zł

100

100

 

Zadanie 2.4

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

7

Emilia Szurek

Petryki 52/1

 62-820 Stawiszyn

   2100,00 zł

100

100

 

Zadanie 2.5

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

4

Maria Adamczewska

Stary Kiączyn 23

62-820 Stawiszyn

   6300,00 zł

100

100

 

Zadanie 2.6

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

5

Łukuć Wiesława

Plac Wolności 14

 62-820 Stawiszyn

   4200,00 zł

100

100

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty ww. Wykonawców spełniają wymagania ustawy PZP, SIWZ  i zostały uznane za najkorzystniejsze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, gdyż uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kryterium cena - 100 %).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nr zadania

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

 

Cena brutto za godzinę lekcyjną

 

Ilość godzin

 

Łączna cena brutto

1

1.1

Anita Krzyżaniak

 

Zbiersk Cukrownia 8

62-830 Zbiersk

70 zł

120

8 400,00 zł

2   

2.1

Magdalena Ulatowska

Zbiersk Cukrownia 220 62-830 Zbiersk

70 zł

150

10 500,00 zł

3

2.2

Jacek Krzyżanowski

ul. Konińska 46 B/12

62-570 Rychwał

70 zł

90

6 300,00 zł

4

2.5

Maria Adamczewska

Stary Kiączyn 23

62-820 Stawiszyn

70 zł

90

6 300,00 zł

5

2.6

Łukuć Wiesława

Plac Wolności 14

 62-820 Stawiszyn

70 zł

60

4 200,00 zł

6

2.3

Iwona Bujak

ul. Widok 91/52

 62-800 Kalisz

70 zł

60

4 200,00 zł

7

2.4

Emilia Szurek

Petryki 52/1

 62-820 Stawiszyn

70 zł

30

2 100,00 zł

8

1.2

Piotr Kozanecki

Rychwał ul. Żurawin 20 62-570 Rychwał

70 zł

60

4 200,00 zł

9

1.2

Piotr Grala

Piątek Mały 40/3

 62-820 Stawiszyn

60 zł

60

3 600,00 zł

2.2

60 zł

90

5 400,00 zł

10

1.3

Filipina Baraniecka

Piątek Mały 40/2

 62-820 Stawiszyn

70 zł

90

6 300,00 zł

11

1.4

Agnieszka Roszak - Janowska

Siąszyce 56 A

 62-574 Grochowy

70 zł

30

2 100,00 zł

12

1.6

Małgorzata Anczykowska

ul. Wiśniowa 22

 62-820 Stawiszyn

70 zł

90

6 300,00 zł

13

1.7

Danuta Łuczak

ul. Szkolna 8/2

 62-820 Stawiszyn

70 zł

90

6 300,00 zł

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie:  z art. 94 ust. 2  pkt..

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5796