2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

2018-12-21

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

2018-12-21

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-20

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-20

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-20

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-11

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-10

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania postanowienia do wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-11-30

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-11-09

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-10-24

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-10-16

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-10-03

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-09-28

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-08-24

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna

2018-08-24

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

2018-08-14

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetleniowej linii kablowej nN z latarniami oświetleniowymi

2018-08-01

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetleniowej linii napowietrznej nNi

2018-08-01

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

2018-08-01

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydaniu decji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Zbiersk Kolonia"

2018-07-25

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

2018-07-12

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna w sprawie wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego

2018-06-29

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wyrów"

2018-06-27

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Petryki"

2018-06-27

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn"

2018-06-20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:16755