Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w miejscowości Stawiszyn przy ul. Szkolnej 8

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/3/2009

Stawiszyn, dnia 24.06.2009 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację dwóch budynków szkolnych w miejscowości Stawiszyn przy ul. Szkolnej 8" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożo¬ną przez Wykonawcę - P.U.H. „ROLMONT" Sebastian Koniak, Plewnia 30 A, 62-834 Ceków.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniż-szą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Zakład Budowlany, Grzegorz Namysł, ul. Pleszewska 28, 63-460 Skalmierzyce
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA -65 pkt

Oferta nr 2
Zakład Budowlany „WANAT", Ryszard Wanat Żychlin, ul. Borowa 2 a, 62-571 Stare Miasto
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA -76 pkt

Oferta nr 3
„J.D. PROGRESS" Sp. z o.o., ul. Częstochowska 74, 62-800 Kalisz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA -89 pkt


Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe „MURBET" Sp. z o.o.,
ul. Korczak 16 a, 62-800 Kalisz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA -71 pkt

Oferta nr 6
„HYDRO-MAX", Ryszard Szczerek, ul. Malinowa 31, 62-800 Kalisz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA -90 pkt

Oferta nr 7
TERMOTREND, Jerzy Kaczmarek, ul. Prof. Kaliny 83 , 63-400 Ostrów Wielkopolski
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 86 pkt

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Otrzymują:

 1. P.U.H. „ROLMONT"
  Sebastian Koniak
  Plewnia 30 A
  62-834 Ceków
 2. Zakład Budowlany
  Grzegorz Namysł
  ul. Pleszewska 28
  63-460 Skalmierzyce
 3. Zakład Budowlany „WANAT"
  Ryszard Wanat
  Żychlin, ul. Borowa 2 a
  62-571 Stare Miasto
 4. „J.D. PROGRESS" Sp. z o.o.
  ul. Częstochowska 74
  62-800 Kalisz
 5. Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe
  „MURBET" Sp. z o.o.
  ul. Korczak 16 a
  62-800 Kalisz
 6. „HYDRO-MAX"
  Ryszard Szczerek
  ul. Malinowa 31
  62-800 Kalisz
 7. TERMOTREND
  Jerzy Kaczmarek
  ul. Prof. Kaliny 83
  63-400 Ostrów Wielkopolski
 8. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6011